Algemene Leveringsvoorwaarden Hopperz Kinderschoenen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Hopperz Kinderschoenen en wederpartij waarop Hopperz Kinderschoenen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst is afgesloten. Bij vragen kunt u zich wenden aan Hopperz Kinderschoenen uitsluitend via het e-mail (contactformulier).
Hopperz Kinderschoenen is niet verantwoordelijk voor eventuele druk-, tik-, zet- of beeldfouten.
Hopperz Kinderschoenen verleent geen garantie op slijtage, ritsen, lak, neuzen, pailletten en uitverkoopartikelen.
De outlet artikelen zijn niet te bezichtigen op locatie.

Over Hopperz Kinderschoenen
Hopperz Kinderschoenen
Ophelialaan 96
1431 HL Aalsmeer
0297 364881

Openingstijden:
Zondag en Maandag gesloten
Dinsdag 09.30 – 17.30 uur
Woensdag 09.30 – 17.30 uur
Donderdag 09.30 – 17.30 uur
Vrijdag 09.30 – 18.00 uur
Zaterdag 09.30 – 17.00 uur

E-mailadres: info@hopperz.nl
KvK-nummer: 342.20.959
BTW-identificatienummer: NL1863.41.908.B01

Algemeen
Op al onze artikelen zijn de leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan kleurafwijkingen op basis van verschillen die ontstaan door het gebruik van wat voor communicatiemiddelen dan ook. Leveringen zijn uitsluitend mogelijk in Nederland.
De prijzen op deze site kunnen afwijken van onze winkelprijzen.
De prijzen op deze site gelden uitsluitend voor bestellingen die verzonden worden door een onafhankelijke pakketdienst, zoals PostNL en DPD.

Klantenservice

Betalingsvoorwaarden
De genoemde prijzen staan vermeld in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Na bestelling van een artikel ontvangt de klant een orderbevestiging via e-mail. Deze orderbevestiging is tevens de factuur en bevat derhalve de totale kosten.
Na ontvangst van de factuur dient de betaling te geschieden binnen 2 dagen. Bij uitblijven van een betaling binnen deze termijn behoudt Hopperz Kinderschoenen zich het recht de bestelling ongedaan te maken.
Betaling geschiedt door vooruitbetaling op een door Hopperz Kinderschoenen aan te geven bankrekeningnummer o.v.v. ordernummer of d.m.v. iDEAL. Na ontvangst van de betaling zal uw bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, verzonden worden. Hopperz Kinderschoenen behoudt zich het recht voor, van deze leveringstermijn af te wijken in geval van onvoorziene omstandigheden.

Verzending
Al onze leveringen worden bezorgd door een onafhankelijke pakketdienst zoals PostNL en DPD.

Verzendkosten
De verzendkosten zijn vanaf € 4,95 binnen Nederland. Het totaal te betalen bedrag inclusief verzendkosten zal duidelijk vermeldt staan op de factuur. Wij streven ernaar om de bestelling(en) zo spoedig mogelijk doch uitsluitend binnen een termijn van 7 dagen te verzenden.

Annulering
Iedere bestelling kan uitsluitend via e-mail worden geannuleerd, doch binnen een termijn van 5 dagen na datum van de bestelling. Indien een koper niet binnen 5 dagen de bestelling annuleert, is de koper betalingsplichtig. Hopperz Kinderschoenen is gerechtigd een koper te weigeren of een order te beëindigen zonder opgaaf van specifieke redenen.

Ruilen en Retourneren
Na ontvangst van de door de koper bestelde artikelen, heeft koper het recht de artikelen binnen 14 dagen retour te zenden, mits ongebruikt en in originele verpakking. Dit is alleen mogelijk als de koper hiervan voorafgaand via e-mail o.v.v. ordernummer melding gemaakt heeft aan Hopperz Kinderschoenen. Hiervoor ontvangt u binnen 14 dagen het bedrag van de retour artikelen overgemaakt op uw rekening.
U kunt de artikelen ook binnen 14 dagen na de verzenddatum met factuur terugbrengen in de winkel van Hopperz Kinderschoenen.
In de winkel geven wij géén geld terug, maar u ontvangt een tegoedbon voor het bedrag van de retour artikelen, of u ontvangt binnen 14 dagen het bedrag van de retour artikelen overgemaakt op uw rekening.

De koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending. Hopperz Kinderschoenen gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco, rembourszendingen en schoendozen die beplakt of beschreven zijn worden door Hopperz Kinderschoenen nimmer geaccepteerd.
Bij geweigerde bestellingen worden bijkomende verzend-/adminstratiekosten aan u doorberekend.

Retourneren is niet van toepassing indien:
- schoenen gedragen zijn;
- de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen;
- de originele verpakking ontbreekt.

Wij geven géén garantie op:
- lak
- neuzen
- ritsen/pailletten
- uitverkoopartikelen

Klachtenafhandeling
Hopperz Kinderschoenen beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hopperz Kinderschoenen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij Hopperz Kinderschoenen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hopperz Kinderschoenen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Aansprakelijkheid
Hopperz Kinderschoenen is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.
Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000,00 in totaal.
Hopperz Kinderschoenen is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van http://www.hopperz.nl, en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

Privacy
Aan Hopperz Kinderschoenen verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden door Hopperz Kinderschoenen en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. Mocht dit toch gebeuren, dan zal dat enkel en alleen zijn indien dit noodzakelijk is voor het verwerken van de betaling of voor het bezorgen van de zending. Bankgegevens van de klant zullen door Hopperz Kinderschoenen in geen enkel bestand opgeslagen worden. Het opgegeven e-mailadres is niet toegankelijk voor derden. Uw (adres)gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over Hopperz Kinderschoenen en haar aanbiedingen. Hopperz Kinderschoenen behoudt zich het recht om haar privacystatement aan te passen.

Het is verstandig om het privacystatement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Hopperz Kinderschoenen uw persoonlijke gegevens verwerkt. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Indien u op de hoogte gehouden wordt via onze e-mailberichten, bent u akkoord gegaan met het ontvangen van deze e-mailberichten via het door u zelf opgegeven e-mailadres.

Copyright
Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden.

Laatste aanpassing januari 2019